The Perfect Store 2017. Tak wyglądał sklep modelowy zaprojektowany przez nas w ubiegłym roku na targach Retail Show 2017. A nowy, tegoroczny projek...