RETAIL

Z naszymi Klientami pracujemy w różny sposób, w zależności od potrzeby i aktualnej sytuacji marki. Nasze działania można podzielić na 3 kierunki współpracy:

Kreowanie nowego wizerunku Marki
Obserwacja trendów na świecie.
Analiza konkurencyjności marki.
Tworzenie alternatywnych koncepcji.
Przestrzeganie aspektów ekonomicznych.

 

Opieka projektowa nad siecią sklepów
Rewitalizacja marki.
Analiza wybranej lokalizacji.
Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej.
Koordynacja projektowa.
Prowadzenie nadzoru w zastępstwie Inwestora.

 

Audyty Marki
Zdefiniowanie wartości Marki.
Wyznaczenie obszarów do modyfikacji.
Propozycja kierunku zmian.
Wsparcie merytoryczne z poziomu eksperta na każdym etapie realizacji.
Konsultacje projektów w trakcie wdrożenia.

Wszystkie projekty

Wybrane realizacje

 

Nasi klienci